Infigo FRAML

Što je to


Infigo FRAML (FRaud and Anti-Money Laundering) je holistički i modularni pristup borbi protiv prijevara i pranja novca u financijskim institucijama. U suvremenom financijskom okruženju prijevare i pranje novca često idu ruku pod ruku i jeftinije je koristiti FRAML nego zasebno sustave za sprječavanje pranja novca (AML) i upravljanje prijevarama (FM).

Više o FRAML-u saznajte u brošuri.

No s obzirom na modularni pristup, možete integrirati sve ili samo dijelove koji su vam interesantni. Ako s vremenom odlučite da vam je potreban još jedan modul, nadogradnja sustava je lagana – npr. financijska institucija treba samo sprječavanje pranja novca i istragu klijenata (KYC). No kasnije odluči da je potrebna, na primjer, provjera u stvarnom vremenu digitalnih kanala, što nije problem.

FRAML FM AML
Obavezni moduli
FRAML Engine X X X
Različiti moduli scenarija
FM E-channels Fraud (e-banking, m-banking) X O -
FM Transactional Fraud (core banking) X X -
FM Deposits/Credits Fraud X O -
AML Transaction Ruleset X - X
Dodatni funkcionalni moduli/opcije
FRAML Real-Time Check X O O
FRAML Client Investigation (KYC) X O O
AML PEP Check X - O
x – ključna komponenta | o – opcionalni modul | - nije primjenjivo

Korištenjem punog FRAML-a financijske institucije izbjegavaju segmentaciju i mentalitet silosa te općenito bolje upravljaju resursima – zašto koristiti jedan tok podataka za nadgledanje samo jedne stvari?

Brzi pregled


Ključne pogodnosti


Scenariji detekcije

Infigo FRAML dolazi s više od 70 ugrađenih scenarija detekcije različitih vrsti prijevara i pokušaja pranja novca pokrivajući tako veliki broj slučajeva u području unutarnjih i vanjskih prijevara preko svih kanala. Scenariji su izrađeni na osnovi dugogodišnjeg iskustva i rada sa stvarnim problemima financijskih institucija širom svijeta.

Vidljivost i korelacije

Ostvarite maksimalnu vidljivost preko svih svojih kanala i proizvoda, uvezite bilo koji tok podataka; dakako, Infigo FRAML može dodatno obogatiti podatke internim (npr. podacima iz ljudskih resursa) ili vanjskim informacijama (npr. javnim popisima korporativnih registara) i onda naći bilo koju korelaciju između njih kako bi poboljšao preciznost.

Usklađenost

Infio FRAML je u potpunosti usklađen s regulacijama za sprječavanje pranja novca i regulacijama za prijavu prijevara pod EBA-om (European Bank Authority); može pomoći financijskim institucijama da prate bilo koje regulatorne zahtjeve zahvaljujući svojem fleksibilnom sustavu izvještavanja. Izvješća se mogu modificirati i prilagoditi tako da zadovoljavaju sve globalne ili lokalne regulative.

Smanjite troškove, povećajte efikasnost, zaštitite sebe i vaše klijente

Dodatne mogućnosti


Praćenje u stvarnom vremenu
Praćenje u stvarnom ili skoro stvarnom vremenu svih aktivnosti u sustavu omogućuje brzo detektiranje svih potencijalno sumnjivih ili prijevarnih aktivnosti pokrenutih izvana ili iznutra. Uvijek ste svjesni svega što se događa.

Blokiranje transakcija
Blokiranje transakcija ovisi o vrsti upozorenja i njezinoj ozbiljnosti; sustav može proaktivno blokirati ili odgoditi transakcije. U slučaju pozitivne detekcije sustav može poslati poruku kroz web servis ili izvršiti drugi program. Sve blokirane transakcije su prikazane u konzoli blokiranja i analitičari mogu odblokirati transakciju po potrebi.

Konzola upozorenja
Konzola upozorena pruža jedinstveno sučelje za upravljanje upozorenjima. Svako aktivirano upozorenje prikazano je unutar konzole upozorenja i dostupno za analizu. Sadrži obavijesti o upozorenjima, analizu podataka, workflow za pojedine slučajeve prijevara, povijest upozorenja i statistike te upload dokumentacije. Dakako, sva upozorenja mogu biti poslana i putem emaila ili kroz ticketing sustav.

Web bazirano sučelje
Korisnici mogu pristupiti Infigo FRAML-u kroz web bazirano sučelje koristeći bilo koji moderni internetski preglednik bez bilo kakvog dodatnog instaliranja komponenti što rasterećuje IT podršku. Sučelje ima kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama jer svaki korisnik ne treba imati pristup istim informacijama; podržava internu autentikaciju, LDAP, single sign-on i skriptnu autentikaciju za povezivanje vanjskih sustava.

Uređivač scenarija
Uređivač scenarija omogućava analitičarima da pregledaju skup scenarija, uključe ih ili isključe te da prilagode pragove izvršavanja. Sve se radnje provode putem jednostavnog grafičkog sučelja; izlistajte/filtrirajte scenarije, editirajte ih, uključite ili isključite, promijenite stupanj ozbiljnosti, promijenite ocjene...

Učinkovitost scenarija
Konzola učinkovitosti scenarija pruža sveobuhvatni prikaz scenarija i aktivnosti analitičara što pomaže u ispunjavanju ključnih pokazatelja poslovanja. Bogati grafički prikaz pomaže korisnicima da procijene i razumiju informacije o dinamici scenarija te njihovoj ocjeni i razini ozbiljnosti dajući im podatke potrebne za dodatnu prilagodbu.

Istraga
Istražujte, pregledajte upozorenja na klijentskom nivou i donesite odluke za postupanje s upozorenjima ovisno o klijentskom ponašanju. Imajte uvid u sve klijentske transakcije, upozorenja, prethodne istrage i dodatne detalje o klijentu i njegovim računima.

Izvještaji
Izrada svih vrsta izvještaja baziranih na brzini transakcija, scenarijima ili učinkovitosti analitičara kao i na stvarnim potvrđenim slučajevima, koje udovoljavaju dinamičnosti poslovanja i regulatornim zahtjevima. FRAML pruža brzo i jednostavno usklađivanje s regulativnim zahtjevima. Prezentacija izvješća napravljena je kroz bogate vizualizacije bez obzira o kakvom se tipu izvješća radi.

Visoka dostupnosti
Visoka dostupnost – 24/7/365 – integracija redundancije i visoke dostupnosti moguća je bez dodatnog troška (osim u hardveru). Opcije visoke dostupnosti poput faktora replikacije (označava broj redundantnih kopija) ili faktora pretraživanja (označava broj redundantnih sučelja) lagano se konfiguriraju.

Skladištenje podataka
Skladištenje podataka omogućuje zadržavanje svih prikupljenih podataka u sustavu za trenutnu analizu i to na neodređeno vrijeme. Starenje podataka, izrada sigurnosnih kopija i izvanmrežno arhiviranje mogu se konfigurirati po potrebi. Zahvaljujući Splunkovom vrhunskom mehanizmu za indeksiranje i pretraživanje, koje koristi Infigo FRAML, statistički izračuni mogu biti napravljeni na velikim setovima podataka.