Politika privatnosti

INFIGO IS d.o.o. (u nastavku dokumenta INFIGO) kompanija je specijalizirana za pružanje usluga i rješenja na području informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka te napredne analitike i strojnog učenja. S obzirom na područje djelatnosti, INFIGO je privatnost i zaštitu osobnih podataka svojih privremenih i stalnih zaposlenika, klijenata, partnera postavio kao jedan od ključnih prioriteta u dijelu internog usklađivanja svojeg poslovanja. Ovom politikom privatnosti obuhvaćene su obrade osobnih podataka koje se odnose na korisnike INFIGO usluga i rješenja te INFIGO poslovne partnere. Obrade vezane uz zaposlenike obuhvaćene su zasebnim internim aktima.

Politika vrijedi od: 25.05.2018.
Verzija: 2.0

Kontakt podaci
Za sva pitanja vezana uz zaštitu vaših osobnih podataka slobodno nam se obratite putem sljedećih kontakata.

INFIGO IS d.o.o.
Karlovačka cesta 24A, 10000 ZAGREB
Tel: +385 4662 700
Fax: +385 4662 701
Email: data_protection@infigo.is

Kategorije ispitanika čije podatke obrađujemo

  • Postojeći klijenti – pravne osobe, korisnici naših proizvoda i usluga s kojima imamo ili smo imali sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.
  • Potencijalni klijenti – pravne osobe, potencijalni korisnici s kojima nemamo sklopljen ugovor, ali postoji prilika za ostvarivanje poslovne suradnje.
  • Vanjski suradnici (poslovni partneri) – partneri s kojima surađujemo na različitim poslovnim područjima, ili za interne potrebe, ili za pružanje usluga, odnosno isporuku licenci za specijalizirana poslovna rješenja.
  • Potencijalni zaposlenici – kandidati za zapošljavanje koji su se javili za radno mjesto u INFIGO-u.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo
Ovisno o poslovnoj potrebi obrađujemo osobne podatke sljedećih kategorija ispitanika.
Kategorija ispitanika Kategorija osobnih podataka Opis
Postojeći i potencijalni klijenti Osnovni identifikacijski podaci Ime i prezime, radno mjesto, naziv poslodavca
Kontakt podaci Email adresa, telefon
Kandidati za zapošljavanje Osnovni identifikacijski podaci Ime i prezime, OIB
Kontakt podaci Email adresa, adresa, telefon
Životopis Podaci o radnom iskustvu, certifikatima, edukacijama
Vanjski suradnici Osnovni identifikacijski podaci Ime i prezime, radno mjesto, naziv poslodavca
Kontakt podaci Email adresa, telefon

U koju svrhu obrađujemo vaše osobne podatke?
INFIGO osobne podatke obrađuje u sljedeće svrhe.
Svrha obrade Opis Zakonita osnova
Izvršenje ugovora Kako bismo omogućili kvalitetno i potpuno izvršenje ugovornih obveza te isporuku naših usluga i proizvoda te proizvoda naših partnera, obrađujemo osobne podatke naših klijenata, u minimalnom opsegu u kojem je to nužno. To najčešće uključuje kontakt osobe odgovorne za izvršenje ugovora te druge osobe koje su nužne za samu realizaciju i izvršenje ugovora. Izvršenje ugovora, članak 6., stavak 1. b).
Razvoj poslovanja U svrhu razvoja poslovanja i stvaranja novih poslovnih prilika, INFIGO kroz različite kanale kao što su poslovni sastanci, natječaji, konferencije i sl.,  obrađuje podatke potencijalnih klijenata. Osobni podaci obrađuju se u minimalnom opsegu nužnom za realizaciju potencijalnih poslovnih prilika. Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f).
Registracija prodajnih prilika s proizvođačima softvera s kojima INFIGO surađuje Osim razvoja vlastitih proizvoda, INFIGO svojim klijentima nudi i rješenja drugih proizvođača.

 

Ukoliko s vaše strane postoji interes za neki od proizvoda koje INFIGO zastupa, odnosno vaš interes je prepoznat kao prodajna prilika, temeljem legitimnog interesa vaši podaci bit će proslijeđeni isključivo proizvođaču softvera za koji se interesirate.
Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f)
Razmjena podataka o posjetiteljima konferencija na kojima je INFIGO pokrovitelj s proizvođačima softvera INFIGO s ciljem promocije svojih proizvoda i usluga organizira i sudjeluje ne različitim konferencijama i seminarima. Neka od ovakvih događanja su pod organizacijom INFIGO-a, dok su neke odvijaju u organizaciji trećih strana.

 

Vaši kontakt podaci do kojih je INFIGO došao kroz ovakva događanja, neće biti proslijeđeni trećoj strani bez vaše eksplicitne privole, osim ukoliko niste prethodno iskazali interes za neki od proizvoda koji INFIGO nudi.
Privola, članak 6., stavak 1. a)
Fotografiranje na događajima u organizaciji INFIGO u svrhu promidžbe i marketinških potreba INFIGO s ciljem promocije svojih proizvoda i usluga organizira različite konferencije i seminare.

 

Kroz ovakve događaje INFIGO u promotivne svrhe može izrađivati fotografije koje u nekim dijelovima mogu sadržavati i sudionike događaja.

 

Pritom, INFIGO će poduzeti sve potrebe mjere kako uzete fotografije na bilo koji način ne bi ugrožavale privatnost posjetitelja.
Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f)
Procjena kompleksnosti i opsega usluge Povremeno, za potrebu procjenu kompleksnosti naših usluga, od potencijalnih klijenata zahtijevamo ispunjavanje obrasca koji uključuje osnovne kontakt podatke te informacije nužne za procjenu kompleksnosti projekta. Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f).
Direktni marketing Povremeno, u svrhu prezentacije svojih usluga i rješenja, INFIGO svoje korisnike kontaktira putem elektroničke pošte ili telefona. INFIGO će kroz sve aktivnosti direktnog marketinga korisnicima omogućiti isključenje iz ovakvog tipa obrade (tzv. „opt-out“). Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f).
Praćenje kvalitete i unaprjeđenje naših usluga U okviru sustava upravljanja kvalitetom prema ISO/IEC 9001 normi, povremeno odgovorne osobe klijenta kroz prilagođene obrasce molimo za povratnu informaciju o kvaliteti naših usluga. Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f).
Praćenje posjetitelja na web stranicama S ciljem praćenja posjetitelja web stranica, INFIGO prati osnovne informacije putem Google Analytics rješenja. Detaljnije informacije dostupne su u našoj politici korištenja kolačića. Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f).
Zapošljavanje Kandidati za zapošljavanje prijavljuju se na otvorene natječaje ili slanjem otvorenih molbi za posao. Od strane zaposlenika HR odjela INFIGO-a životopisi se putem maila prosljeđuju voditeljima organizacijskih jedinica INFIGO-a unutar kojih postoji potreba za zapošljavanjem.

U slučaju da trenutno ne postoji potreba za zapošljavanjem, životopisi kandidata se, uz privolu kandidata, mogu čuvati u trajanju od dvije godine od trenutka slanja istog.
Legitimni interes, članak 6., stavak 1. f)

Privola, članak 6., stavak 1. a)

Prava ispitanika
INFIGO svim prethodno navedenim kategorijama ispitanika omogućuje realizaciju prava na privatnost i zaštitu podataka u skladu s GDPR uredbom temeljem članaka 12-21.

INFIGO omogućuje ostvarivanje sljedećih prava:
  • Pravo na pristup informacijama
  • Pravo na ispravak
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prenosivost
  • Pravo na prigovor

U slučaju vaše potrebe za realizacijom bilo kojeg od gore navedenih prava, slobodno nam se obratite na kontakt podatke navedene u uvodnom dijelu dokumenta.Pokušat ćemo odgovoriti na vaš zahtjev u najkraćem mogućem vremenu, najkasnije u roku od 30 dana.

Čuvanje podataka

INFIGO sve osobne podatke obrađuje smo određeni period koji je definiran sukladno poslovnim potreba, osim ako period čuvanja nije zakonski / ugovorno definiran ili ispitanik zatraži, GDPR uredbom zajamčeno, pravo na zaborav. Na razini INFIGO-a je definiran Registar obrada osobnih podataka koji između ostalog definira periode čuvanja osobnih podataka unutar svake identificirane obrade osobnih podataka.

Prijenos i razmjena podataka s trećim zemljama ili internacionalnim kompanijama

INFIGO po potrebi razmjenjuje osobne podatke svojih postojećih ili potencijalnih klijenata s partnerima proizvođačima programske podrške koje INFIGO nudi kroz svoje partnerske ugovore o zastupanju.

Ukoliko smo s vama sklopili Ugovor o isporuci licenci određenog proizvođača, ili s vaše strane postoji interes za neki od navedenih proizvoda (prodajna prilika), vaši podaci bit će proslijeđeni trećoj strani temeljem sklopljenog ugovora ili legitimnog interesa.U bilo kojem drugom slučaju vaši podaci bit će proslijeđeni isključivo temeljem vaše privole.

Sigurnosne mjere

INFIGO kao kompanija specijalizirana za usluge na području informacijske sigurnosti, posebnu pažnju posvećuje sigurnosnim tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu osobnih podataka.  Kao potvrdu zrelosti svojih inicijativa i aktivnosti u području zaštite informacijskog sustava i podataka INFIGO je svoje poslovanje certificirao prema međunarodno prihvaćenoj normi ISO/IEC 27001:2013.